Opgave ivm Privacywetgeving (AVG / GDPR)

Opgave ivm Privacywetgeving (AVG / GDPR)

Vanaf 25 mei 2018 is de regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens aangescherpt (AVG). Dit houdt in dat wij elk lid of elke ouder/verzorger voor elke foto of video tijdens de wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteiten om toestemming moeten vragen voordat wij dit op onze website, op facebook, of andere communicatie-uitingen mogen plaatsen.

Via dit toestemmingsformulier kunt u aangeven of u wel of niet toestemming verleent voor het publiceren van foto’s en/of filmmateriaal van u/uw kind in onze communicatie. Zonder uw expliciete toestemming zullen wij geen foto’s of video’s publiceren waarop u en/of uw kind staat.