Bestuur

Het bestuur van NIKA Hoogland bestaat uit 9 bestuursleden:

Naam Rol Email Verantwoordelijk voor
Vacant voorzitter
Hanneke Pronk secretaris secretariaat@nika-hoogland.nl
Secretariaat
Grote Clubactie
Wedstrijdsecretariaat
Vertrouwenspersonen
Barry Verhoef penningmeester penningmeester@nika-hoogland.nl Financiën
Marianne Grim algemeen bestuurslid tc@nika-hoogland.nl Opleidingscommissie
Voorzitter TC-commissie
Marije van Barneveld algemeen bestuurslid tc@nika-hoogland.nl Opleidingscommissie
Voorzitter TC-commissie