Contributie

Contributie NIKA Hoogland seizoen 2023-2024

Bij turn- en trampolinevereniging NIKA-Hoogland wordt jaarlijks de contributie(verhoging) vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Een seizoen is bij ons 10 maanden en loopt van september tot en met juni. Over de maanden juli en augustus wordt geen contributie gerekend. De contributie wordt rond de 26e van elke maand automatisch geïncasseerd.

 

Recreatieturnen/gym/trampolinespringen

Uur/week Maand t/m 15 jaar en 65+ Maand 16 – 64 jaar
1 €24,00 €28,50

Selectieturnen

Uur/week t/m 15 jaar 16 jaar e.o. Extra per half uur
2 €36,00 €40,50 €6,00
2,5 €40,50 €45,00 €4,50
 3 €45,00 €49,50
3,5 €49,50 €54,00
4 €54,00 €58,50
4,5 €58,00 €62,50 €4,00
5 €62,00 €66,50
5,5 €66,00 €70,50
6 €70,00 €74,50
6,5 €74,00 €78,50
7 €78,00 €82,50
7,5 €82,00 €86,50
8 €86,00 €90,50
8,5 €90,00 €94,50
9 €94,00 €98,50

Toelichting: de contributie (1e uur) wordt geïndexeerd met 2%, afgerond op 5 ct.

 

Wat verder nog handig is om te weten

Bij lid worden berekenen wij EUR 10,00 aan eenmalig inschrijfgeld wat bij het eerstvolgende incassomoment van uw rekening wordt afgeschreven. LET OP: Het lidmaatschap is 2x per jaar opzegbaar, per 31 januari of per 31 juli en wordt stilzwijgend verlengd, mits schriftelijk opgezegd middels het opzegformulier. Een berichtje aan de trainer geldt niet als opzegging.

Bij langdurige blessures of ziekte kan na 1 maand het lidmaatschap op verzoek worden omgezet in ‘niet trainend lid’. Graag verzoeken we je een bericht te sturen naar de ledenadministratie en de trainer. De contributie zal in dat geval worden aangepast.

De contributie is inclusief bondskosten KNGU (deze kosten worden per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober door de KNGU aan de vereniging doorberekend) maar is exclusief wedstrijdkosten en exclusief de kosten voor het wedstrijdpaspoort.

Meer over de kosten voor turnwedstrijden vindt u hier.

De recreatie lessen vinden géén doorgang in de vakantieperiodes. De zaterdaglessen voorafgaand aan een vakantieperiode gaan wél door, de zaterdag lessen in het weekend voordat de scholen weer beginnen, niet.

Het vakantierooster vind je op de pagina “Informatie”.
NB: Voor selectiegroepen gelden andere data m.b.t. vakantie. Leiding bespreekt eventuele vakantietrainingen met eigen groepen.