Veilig Sportklimaat

Veilig sportklimaat NIKA Hoogland

Om binnen NIKA Hoogland veilig te kunnen sporten, coachen en besturen is dit preventiebeleid opgesteld. Dit beleid geldt voor elke sporter, vrijwilliger, trainer en elk bestuurslid binnen NIKA Hoogland. Op deze manier willen wij samen zorgdragen voor een gezond en veilig sportklimaat voor iedereen.

Gedragsregels

Bij NIKA Hoogland bestaan de leiding en het bestuur voornamelijk uit vrijwilligers en een aantal trainers die op contractbasis werken. Allen werken met veel plezier samen met de sporters. NIKA Hoogland vindt het als vereniging belangrijk om een veilige en plezierige sfeer voor iedereen binnen de vereniging te creëren. Naast het bestuur en de leiding zorgen ook juryleden ervoor dat het sporten leuk blijft en dat wedstrijden sportief verlopen.

Om de sfeer in de vereniging plezierig te hebben (en houden), en duidelijkheid te scheppen in verwachtingen van de vereniging gelden bij NIKA Hoogland gedragsregels. Deze regels gaan zowel over (on)sportief gedrag als over grensoverschrijdend gedrag, en gelden zowel voor de sporters als de vrijwilligers/werknemers.

Het NOC*NSF heeft samen met de sportbonden gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie tussen de sporter en de leiding te verkleinen. Daarnaast worden deze gedragsregels gebruikt als toetssteen voor het gedrag van leiding en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, waaronder de KNGU, zijn aangesloten bij NOC*NSF en hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. De KNGU heeft de gedragsregels opgenomen in hun Huishoudelijk Reglement (hoofdstuk 7). NIKA Hoogland is aangesloten bij de KNGU en heeft deze gedragsregels overgenomen.

Alle sporters, trainers en bestuursleden zijn lid van de bond (KNGU) en vallen daarmee onder de gedragsregels en het tuchtrecht van de bond. Wanneer trainers een licentie(verlenging) bij de bond aanvragen, moeten zij verklaren dat zij zich aan deze gedragsregels houden. De leiding en bestuursleden van NIKA Hoogland zijn op de hoogte gebracht van deze gedragsregels. Nieuwe leiding en bestuursleden zullen bij aanvang van hun werkzaamheden over de gedragsregels worden geïnformeerd.
Voor de gedragscode voor sporters klik hier.
Voor de gedragscode voor de leiding klik hier.
Voor de gedragscode voor bestuursleden klik hier.

Aannamebeleid

NIKA Hoogland heeft een aannamebeleid voor vrijwilligers, leiding en bestuursleden. Dit is om ervoor te zorgen dat mensen met verkeerde bedoelingen niet makkelijk in contact kunnen komen met kwetsbaren zoals minderjarigen. Vaak maken deze personen gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen.

Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers/werknemers worden de volgende stappen doorlopen:

· Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden;

· Eventuele referenties worden gecheckt. In dat geval wordt er contact opgenomen met de vereniging waar de vrijwilliger vandaan komt;

· Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Dit wordt voor alle vrijwilligers elke 3-5 jaar herhaald;

· De vrijwilliger wordt lid gemaakt van de bond (KNGU). Daarmee valt de begeleider/bestuurder onder het tuchtrecht van de bond en is hij/zij daarvan op de hoogte;

· De vrijwilligers worden bekend gemaakt met de gedragsregels.

Contact, informatie en advies

In geval van ongewenst gedrag, grensoverschrijdend gedrag of een vraag hierover kunt u contact opnemen met het bestuur via het contactformulier op de website. Het bestuur kan onder andere het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen nemen.

Ook is het voor iedereen binnen de vereniging mogelijk om vragen te stellen en advies te verkrijgen bij de vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. Klik hier voor de contactgegevens. Daarnaast is het ook mogelijk om de vertrouwenspersoon van de KNGU in te schakelen en/of meer informatie te vinden bij het Centrum Veilige Sport Nederland (https://centrumveiligesport.nl/).