Particulier sponsoren

Wilt u als particulier uw steentje bijdragen aan NIKA? Dat kan via de volgende manieren:

Grote Club Actie:
Iedere september komen onze leden langs bij de deur om loten te verkopen voor onze club.
U helpt ons erg als u lootjes koopt van onze club!

Tank en schenk bij Peut:
Ken jij deze mooie actie van Peut al?
Een doorlopende actie waarbij als je tankt bij Peut je een bijdrage kunt doen voor de
vereniging. Hoe het werk: je ontvangt punten op basis van de getankte liters en deze kunnen
geschonken worden aan een doel naar keuze, en dus ook aan NIKA. Sparen jullie mee?

Zelf een leuk idee?
Lijkt het je leuk zelf een mooie actie voor NIKA en de nieuwe hal te starten? Bijvoorbeeld
een sponsor vinden voor een extra toestel, of een leuke actie zoals de blokkenactie tijdens
de afgelopen onderlinge wedstrijden?