Lid worden en opzeggen

Proefles
Wilt u of uw kind graag deelnemen aan een proefles? U bent van harte welkom. U kunt een proefles aanvragen via het proeflesformulier. U ontvangt doorgaans binnen een week bericht wanneer u of uw kind verwacht wordt (check uw spambox). De proefles is gratis.

Lid worden
Als de proefles is bevallen, kunt u of uw kind lid worden middels het digitale inschrijfformulier. Wij berekenen eenmalig €10 inschrijfgeld wat bij de eerste incasso van uw rekening wordt afgeschreven. LET OP: Het lidmaatschap is 2x per jaar opzegbaar, per 31 januari of per 31 juli en wordt stilzwijgend verlengd, mits schriftelijk opgezegd middels het opzegformulier, zie onderaan deze pagina.

Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds Utrecht geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten! Klik voor meer informatie hier.

Ouderparticipatie
Bij het lid worden van onze vereniging verwachten wij ouderparticipatie. Dit houdt het onderstaande in;
– Binnen onze vereniging zijn altijd nieuwe vrijwilligers nodig: Check deze pagina voor meer informatie.
– Bij deelname (van uw kind) aan wedstrijden verwachten wij uw hulp in de vorm van invoer van (toestel)scores in de computer, het schrijven van diploma’s of het meehelpen in de catering. De vereniging kan alleen wedstrijden organiseren met hulp van ouders. Bij te weinig hulp kan NIKA Hoogland besluiten bepaalde wedstrijden niet door te laten gaan.
– Bij deelname aan een selectieteam zijn er juryleden nodig. Deze juryleden zijn ouders van deelnemende kinderen die via de vereniging een KNGUopleiding tot jureren hebben gevolgd op kosten van de vereniging. Juryleden zijn dus altijd nodig.

Wijzigen
Het kan zijn dat u uw lidmaatschap wilt wijzigen. Hiervoor kunt u het digitale wijzigingsformulier invullen.

Contributie
Het contributiejaar bestaat uit 10 maanden en is verdeeld in 2 termijnen:
* termijn 1: van 1 september tot en met 31 januari
* termijn 2: van 1 februari tot en met 30 juni

Opzeggen
Het lidmaatschap kan na elke termijn uitsluitend worden opgezegd middels dit digitale opzegformulier per 31 januari of per 31 juli (contributie loopt t/m 30 juni, dus genoten lessen in juli worden dan niet in rekening gebracht). Afmelden bij de trainer geldt niet als afmelding. Pas na onze bevestiging per e-mail is de opzegging definitief. Check uw spambox.