Lid worden en opzeggen

Proefles volgen
Wilt u of uw kind graag deelnemen aan een proefles? U bent van harte welkom. Vul dit formulier in of neem contact op met ledenadministratie@nika-hoogland.nl en geef aan voor welk lesuur op welke datum en tijdstip u of uw kind aan de proefles deel wilt nemen. U ontvangt binnen een week bericht wanneer u of uw kind verwacht wordt in de proefles. Het volgen van twee proeflessen is kosteloos.

Lid worden
Als de proeflessen zijn bevallen, kunt u of uw kind lid worden middels dit inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar het adres wat op het formulier genoemd staat. Bij het lid worden, berekenen wij eenmalig EUR 10,00 aan inschrijfgeld wat bij de eerstvolgende incasso van uw rekening wordt afgeschreven. Het Jeugdsportfonds Utrecht geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten! Klik voor meer informatie hier.

Bij het lid worden van onze vereniging verwachten wij ouderparticipatie. Dit houdt het onderstaande in;
– Om onze zaal netjes en schoon te houden voor onze leden wordt u één keer per seizoen een avond opgeroepen voor schoonmaak.
– Binnen onze vereniging zijn altijd nieuwe vrijwilligers nodig; Check deze pagina voor meer informatie.
– Bij deelname van uw kind aan turn -en trampolinewedstrijden verwachten wij uw hulp in de vorm van invoer van (toestel)scores middels de computer, het schrijven van diploma’s of het meehelpen in de catering. De vereniging kan alleen wedstrijden organiseren als ouders hun hulp aanbieden. Bij te weinig hulp kan NIKA-Hoogland besluiten bepaalde wedstrijden niet door te laten gaan.
– Bij deelname aan een selectieteam zijn er juryleden nodig. Deze juryleden zijn ouders van deelnemende kinderen die via de vereniging een KNGUopleiding tot jureren hebben gevolgd op kosten van de vereniging. Juryleden zijn dus altijd nodig.

Opzeggen

Het contributiejaar bestaat uit 10 maanden en is verdeeld in 3 termijnen:
* termijn 1: van september tot en met december
* termijn 2: van januari tot en met maart
* termijn 3: van april tot en met juni

Het lidmaatschap kan na elke termijn schriftelijk opgezegd worden middels het opzegformulier. Het opzegformulier vindt u hier. Afmelden bij de trainer geldt niet als afmelding. Alleen een schriftelijke opzegging (per post of per e-mail) inclusief het ingevulde en ondertekende opzegformulier wordt in behandeling genomen.

* vóór 25 februari (lidmaatschap stopt dan per 1 april)
* vóór 25 juni (lidmaatschap stopt dan per 1 september)
* vóór 25 november (lidmaatschap stopt dan per 1 januari)

Na bovengenoemde data opzeggen betekent dat het lidmaatschap nog 1 termijn doorloopt.

U ontvangt binnen 1 week altijd een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan verzoeken wij u (schriftelijk) contact op te nemen met de ledenadministratie.