Vertrouwenscontactpersoon

Ongewenste omgangsvormen kunnen helaas overal voorkomen, dus ook in de sport. Voorbeelden hiervan zijn pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie. De vertrouwenscontactpersonen bij NIKA zijn het eerste, laagdrempelige aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over – of te maken heeft met – grensoverschrijdend gedrag. Ze fungeren als eerste opvang voor de sporters, hun ouders, toeschouwers en vrijwilligers met zorgen, klachten of vragen. De vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Goede oplossing

De vertrouwenscontactpersonen behandelen niet zelf inhoudelijk de klachten, maar verzorgen alleen de beginfase van een traject. Ze proberen de weg naar een goede oplossing aan te geven. Ze zijn op de hoogte van de hulpmogelijkheden, informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of verwijzen door naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, die getraind is om de inhoudelijke begeleiding te geven.

Geheimhoudingsplicht

De vertrouwenscontactpersonen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat in vertrouwen wordt verteld en zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van de melder actie ondernemen. Wel moeten ze het bestuur op de hoogte stellen van een melding. De wijze waarop dit gebeurt (anoniem of niet) gaat in overleg met de melder. Het bestuur heeft vervolgens de verantwoordelijkheid voor opvolging van de melding en de te nemen acties. Ook het bestuur heeft een geheimhoudingsplicht.
De vertrouwenscontactpersonen kunnen de geheimhoudingsplicht alleen schenden wanneer sprake is van een risico op ernstige psychische of lichamelijke schade en/of wanneer de veiligheid van de melder in het geding komt. Het verbreken van de geheimhoudingsplicht gebeurt nooit zonder dat de melder hiervan op de hoogte is gebracht.

De vertrouwenscontactpersonen bij NIKA

Ben je slachtoffer of getuige van grensoverschrijdend gedrag? Blijf er niet mee rondlopen, maar praat erover. Lukt dat niet met iemand van de leiding, neem dan contact op met een van de vertrouwenscontactpersonen bij NIKA. Ze zijn opgeleid en worden ondersteund door NOC*NSF:

  • Gonnie Oussoren-Hooikammer, telefoonummer: 06-38650599
  • Karin Wijnands, telefoonnummer: 06-55875778

Een mail sturen kan ook: vcp@nika-hoogland.nl
Blijf niet zitten met vragen, twijfels of klachten, maar deel je verhaal. De vertrouwenscontactpersonen helpen jou.

Gedragsregels
Alle sporters, trainers en bestuursleden van NIKA zijn lid van de bond (KNGU) en vallen daarmee onder de gedragsregels en het tuchtrecht van de bond.