Update rondom Corona

Beste leden en ouders/verzorgers,
Na het eerste besluit van de overheid om tot 1 april groepsactiviteiten te ontraden, zijn er inmiddels al meer maatregelen en beleid bekend gemaakt. Hierbij een update vanuit NIKA.
Afgelasting lessen en sluiting turnhal
Eerder kondigden we aan de KNGU te volgen, waardoor tot 1 april alle lessen kwamen te vervallen. Inmiddels is de sluitingsperiode opgerekt door de regering en zullen wij dus met zekerheid tot 6 april gesloten zijn. Wij missen het om jullie te zien turnen in de hal! En jullie missen vast ook de lessen en de lol. Om jullie te helpen thuis te blijven bewegen is afgelopen week de bingokaart voor de recreatieturners verstuurd via de mail. Binnen de selectiegroepen worden er oefeningen via de appgroepen verspreid.
Wedstrijden en diplomaturnen
De KNGU heeft inmiddels besloten alle selectiewedstrijden voor de rest van het seizoen af te lasten. Het diplomaturnen dat wij als NIKA zelf organiseren voor recreatieleden staat gepland op zaterdag 4 juli, zoals te lezen was in de nieuwsbrief van afgelopen week. We hopen dat de maatregelen vanuit de overheid het mogelijk maken dat deze dag gewoon doorgang kan vinden.
Contributie
We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt of u, nu er geen lessen zijn, wel contributie moet betalen. Wij volgen hierin de lijn van de KNGU en andere sportbonden dat de kosten die we met zijn allen maken, ook zoveel mogelijk met zijn allen gedragen moeten worden. De kosten van de vereniging, zoals de huur van de turnhal, lopen door. Om die reden zullen wij ook contributie blijven incasseren. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Er worden op dit moment steunfondsen en andere regelingen voor de sport in het leven geroepen. Wij zullen de komende tijd nagaan of NIKA gebruik kan maken van een van deze regelingen. Afhankelijk van de uitkomst hiervan, zullen we bekijken of en zo ja hoe we jullie kunnen compenseren voor de gemiste lessen in deze periode.
Vooruitkijken
Aanstaande dinsdag (31 maart) maakt de overheid meer bekend over de maatregelen vanaf 6 april. Wij zullen die besluiten uiteraard volgen en de consequenties voor het sporten bij NIKA aan jullie laten weten. Voor dit moment wensen wij jullie allen veel gezondheid toe en hopelijk toch nog veel beweegplezier in deze bijzondere tijd.
Met vriendelijke groet,
Bestuur NIKA Hoogland
Posted in: