(Online) Algemene ledenvergadering op 24 juni

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op woensdag 24 juni vanaf 20:30 uur. Dit betreft de jaarvergadering waarin het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting zullen worden besproken, alsmede het verslag van de kascommissie. Vanwege de coronamaatregelen zal de ALV online plaatsvinden. Meer informatie hierover vindt u in de uitnodiging die u per e-mail heeft ontvangen. Mocht u deze niet hebben ontvangen, stuur dan een mailtje naar secretariaat@nika-hoogland.nl

Wij hopen dat u er bij kunt zijn!

Posted in: