ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 MAART

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op dinsdag 17 maart.

Datum: dinsdag 17 maart 2020
Tijd: inloop vanaf 20:00 uur; start vergadering om 20:30 uur
Locatie: kantine golfclub
Dit betreft de jaarvergadering waarin het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting zullen
worden besproken, alsmede het verslag van de controle door de kascommissie.

Posted in: