NOODOPROEP: Bestuursleden gezocht!

In de ALV voor de zomervakantie is een noodoproep gedaan voor bestuursleden. Helaas heeft nog steeds niemand zich gemeld. In deze vergadering is aangegeven dat het voor ons als bestuur, een onmogelijke klus is om een bestuur met 4 mensen draaiende te houden. Vandaar de noodoproep: NIKA is per direct dringend opzoek naar bestuursleden! We zoeken een voorzitter en minimaal 2 algemene bestuursleden. Ook met een kleine bijdrage zijn wij al ontzettend blij. De taken zullen met name bestaan uit het onderhouden en leggen van contacten met sponsoren en externen, het aansturen van vrijwilligers en verdere hand- en spandiensten binnen de vereniging. Als voorzitter zit je o.a. vergaderingen voor, houd je contact met andere verenigingen en stuur je het bestuur aan. Begin oktober willen we een bijzondere ledenvergadering beleggen, hopelijk kunnen we extra vrijwilligers officieel welkom heten.

Als u geïnteresseerd bent kunt u een mail sturen naar secretariaat@nika-hoogland.nl

Posted in: