Jeugdsportfonds

‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’, dat is het motto van het Jeugdsportfonds!

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen tot en met 16 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om te kunnen sporten bij een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds helpt hen hun sportdroom waar te maken middels een financiële bijdrage voor contributie van een sport.

  1. Inschrijven Voorwaarde om bij NIKA gebruik te kunnen maken van het Jeugdsportfonds is dat je je eerst inschrijft middels het inschrijfformulier. Graag op het formulier vermelden dat je een aanvraag doet bij het Jeugdsportfonds. Het formulier lever je in bij de Ledenadministratie of de trainer.
  2. Aanvragen Onder ‘Spelregels‘ vindt u informatie over de voorwaarden die verbonden zijn aan een aanvraag bij het Jeugdsportfonds. Aanvragen kunnen niet worden gedaan door ouders of verzorgers, maar enkel door een tussenpersoon, een zogenaamde intermediair. Wie er in aanmerking komen om op te treden als intermediair leest u tevens op de pagina ‘Spelregels’.

Meer informatie over het Jeugdsportfonds is te vinden op de website van Jeugdsportfonds.