Lid worden en opzeggen

Proefles volgen
Wilt u of uw kind graag deelnemen aan een proefles? U bent van harte welkom. Vul dit formulier in of neem contact op met ledenadministratie@nika-hoogland.nl en geef aan voor welk lesuur op welke datum en tijdstip u of uw kind aan de proefles deel wilt nemen. U ontvangt binnen een week bericht wanneer u of uw kind verwacht wordt in de proefles. Het volgen van twee proeflessen is kosteloos.

Lid worden
Als de proeflessen zijn bevallen, kunt u of uw kind lid worden middels dit inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar het adres wat op het formulier genoemd staat. Bij het lid worden, berekenen wij eenmalig EUR 10,00 aan inschrijfgeld wat bij de eerstvolgende incasso van uw rekening wordt afgeschreven. Het Jeugdsportfonds Utrecht geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten! Klik voor meer informatie hier.

Bij het lid worden van onze vereniging verwachten wij ouderparticipatie. Dit houdt het onderstaande in;
– Bij het lid worden van een trampoline lesuur wordt er van u verwacht dat u meehelpt met het opzetten van twee trampolines.
– Bij deelname van uw kind aan turn -en trampolinewedstrijden verwachten wij uw hulp in de vorm van invoer van (toestel)scores middels de computer, het schrijven van diploma’s of het meehelpen in de catering. De vereniging kan alleen wedstrijden organiseren als ouders hun hulp aanbieden. Bij te weinig hulp kan NIKA-Hoogland besluiten bepaalde wedstrijden niet door te laten gaan.
– Bij deelname aan een selectieteam zijn er juryleden nodig. Deze juryleden zijn ouders van deelnemende kinderen die via de vereniging een KNGUopleiding tot jureren hebben gevolgd op kosten van de vereniging. Juryleden zijn dus altijd nodig.

Meer informatie over ouderparticipatie, het aanbod van vrijwilligersfuncties en hoe u zich kunt inschrijven volgt spoedig.

Opzeggen
Wij hanteren een minimale opzegtermijn van een maand. Wij stellen het erg op prijs als u rekening kunt houden met onderstaande opzegdata. Dit omdat er verwerkingstijd zit tussen uw verzending en onze datum van afwikkeling. Daarnaast is met name 1 juli een peildatum voor de KNGU waarop wij de bondscontributie voor leden moeten afdragen die op dat moment nog als actief lid staan ingeschreven. Dit proberen wij te ondervangen door u te vragen de opzegging vóór 25 juni aan ons door te geven. Het opzegformulier vindt u hier.

Opzeggen graag;
– vóór 25 juni (contributieperiode termijn 1 van september tot en met december)
– vóór 25 november (contributieperiode termijn 2 van januari tot en met maart)
– vóór 25 februari (contributieperiode termijn 3 van april tot en met juni)

U ontvangt binnen een week altijd een schriftelijke bevestiging dat de opzegging ontvangen is. Mocht u deze niet hebben ontvangen, mailt u dan gerust naar de ledenadministratie.